Cvičení rodičů a dětí

Cvičení rodičů a dětí - to jsou chvíle vzájemné pozornosti, díky kterým dochází k prohloubení vazby mezi rodičem a dítětem.

Náš trénink se vždy skládá z předem definovaných částí:


  • přivítání

  • taneční rozcvička s písničkou

  • společné cvičení na stanovištích

  • překážková dráha s využitím gymnastického nářadí

  • uvolnění a protažení

Cvičení rodičů a dětí


To jsou první "gymnastické " krůčky dítěte, které probíhají vždy za účasti rodiče a mají za cíl rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj chůze a překonávání menších překážek i s využitím gymnastického nářadí.

Skladba cvičení v rámci jednoho kurzu je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další.

Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou.

GT trenér

Pavla Poláková


Cena kurzu je 1500,- Kč/10 lekcí